Facebook  Twitter  Google+  YouTube  Photo  Kontakt

18-22/08 Nowa Sól

KUP KARNET 13. SOLANINA

KUP KARNET 13. SOLANINA

Karnet na WSZYSTKIE FESTIWALOWE PROJEKCJE FILMOWE – 70 zł

Karnet dla posiadaczy Nowosolskiej Karty Seniora - 35 zł*

* możliwość zakupu wyłącznie w czasie trwania Solanin Film Festiwal w Biurzo Organizacyjnym  

 

SEANS FILMOWY/BLOK KONKURSOWY w godzinach od 10:00 do 16:00 na SALI WIDOWISKOWEJ:

Bilet normalny – 5 zł

Wstęp darmowy dla posiądających ulgę*

SEANS FILMOWY/BLOK KONKURSOWY w godzinach od 16:00 do 22:00 na SALI WIDOWISKOWEJ

Bilet normalny – 15 zł

Bilet ulgowy* – 10 zł


* dla uczniów, studentów, emerytów i rencistów. Ważna legitymacja potwierdzająca ulgę.

 

Najważniejsze zasady funkcjonowania kina Europa w okresie obostrzeń związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2

Na terenie Nowosolskiego Domu Kultury obowiązuje nakaz:

– zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki, przyłbicy, odzieży lub jej części w które uczestnik ma obowiązek wyposażyć się samodzielnie,

– zachowania minimum 2-metrowego dystansu społecznego w stosunku do innych osób oraz personelu NDK,

– dezynfekcji dłoni przed wejściem na teren NDK.

Udział w seansie kinowym jest dopuszczalny pod warunkiem:

– braku niepokojących objawów chorobowych (podwyższona temperatura, katar, kaszel, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu),

– braku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 lub osobami przebywającymi na kwarantannie.

 

Widzowie zobowiązani są zajmować miejsca zgodnie z zakupionymi biletami - obowiązek zachowania wolnego miejsca między osobami nie dotyczy opiekuna z dzieckiem poniżej 13 roku życia, opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osób z jednego gospodarstwa domowego.

Zawarcie umowy kupna Karnetu jest równoznaczne z oświadczeniem przez kupującego, że według jego najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W przypadku zmiany w sytuacji zdrowotnej widza, jego najbliższego otoczenia lub wykryciu kontaktu z osobą przebywającą na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym nie weźmie udziału w seansie, a w przypadku wykrycia tego faktu po wydarzeniu niezwłocznie powiadomi o tym fakcie organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej solaninfilm@gmail.com

 

Dokonując zakupu Karnetu lub pojedynczego biletu akceptujesz regulamin sanitarny placówki kulturalnej jaką jest Nowosolski Dom Kultury. Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM NDK.

 

REZERWACJA KARNETU

Aby dokonać rezerwacji Karnetu należy ZAREJESTROWAĆ SIĘ, a następnie w zakładce MOJE KONTO, wejść w dział KARNET, zarezerwować go i opłacić.

 

Rejestrując się na stronie Solanin Film Festiwal akceptujesz REGULAMIN. Rezerwując Karnet akceptujesz poniższy Regulamin. 

 

REGULAMIN KARNETU FILMOWEGO

 1. Karnet Filmowy na 13. Solanin Film Festiwal 2021 wydaje Biuro Organizacyjne znajdujące się w NOWOSOLSKIM DOMU KULTURY  ul. Józefa Piłsudskiego 49 w Nowej Soli.
 2. Karnety można odbierać od 18 sierpnia w Biurze Organizacyjnym (Nowosolski Dom Kultury, ul. Józefa Piłsudskiego 49). od godz. 12:00
 3. Karnet jest imienny i przewidziany tylko dla jednej osoby. Obsługa Festiwalu ma prawo wylegitymować Festiwalowicza poprzez sprawdzenie dowodu tożsamości.
 4. Karnet uzyskuje się przez poprawne wypełnienie formularza w zakładce KARNET, w profilu MOJE KONTO na stronie www.solanin-film.pl  oraz wpłatę kwoty w wysokości 70.00 złotych na konto Organizatora.

 5. Dane Organizatora do przelewu:

  nr konta: 02 2030 0045 1110 0000 0418 2030

  Stowarzyszenie Solanizatorzy, ul. Struga 2, 67 - 100 Nowa Sól

  tytułem: Imię i nazwisko – Karnet 13. Solanin Film Festiwal 2021

 6. Karnet można zakupić poprzez Rezerwacje na stronie Organizatora i dokonanie zakupy poprzez wykonanie przelewu lub w czasie trwania Festiwalu, jeśli pula nie zostanie wyczerpana wcześniej.
 7. Liczba Karnetów wynosi 50 i jest ograniczona.
 8. Rezerwacja i sprzedaż Karnetów trwa od 19 lipca do 15 sierpnia do godz. 23:59. Sprzedaż trwa do czasu wyprzedania puli karnetów lub upływu terminu sprzedaży. Podczas trwania Festiwalu sprzedaż karnetów odbywa się w Biurze Organizacyjne. 
 9. Organizatorzy zastrzegają, że Rezerwacje, które nie zostaną opłacone w ciągu 72 godzin od czasu zarezerwowania, zostaną anulowane.
 10. Karnet upoważnia do wstępu na wszystkie projekcje filmowe odbywające się w Sali Widowiskowej Nowosolskiego Domu Kultury.
 11. Karnetowicz ma obowiązek udać się do KASY przed seansemi w godzinach od 16:00-21:00, wybrać miejsce na widowni i odebrać bilet informujący o swoim miejscu.  Na pozostałe seanse nie obowiązuje bilet.
 12. Przy zajmowaniu miejsc na widowni nie ma znaczenia kolejność złożenia rezerwacji na Karnet. Liczy się szybkość rezerwacji miejsc przed wybranym seansem. Karnetowicze mogą pobrać 3 bilety na różne seanse każdego dnia. Nie wykorzystane miejsce zostaje anulowane 10 minut przed seansem.
 13. PROGRAM projekcji pojawi się na stronie Festiwalu: www.solanin-film.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w PROGRAMIE podczas trwania Festiwalu. Wszelkie zmiany zostaną podane na stronie Festiwalu.
 14. Organizatorem jest Stowarzyszenie Solanizatorzy, ul. Struga 2, 67 - 100 Nowa Sól, NIP: 925 – 210 – 05 – 62.


facebook ݬedzik wykop.pl twitter blip digg google buzz del.icio.us pinger flaker