Facebook  Twitter  Google+  YouTube  Photo  Kontakt

21-25/08 Nowa Sól

AKREDYTACJE PRASOWE 

Akredytacje dziennikarskie 2018

Regulamin

  1. Akredytacja upoważnia do bezpłatnego wejścia na wszystkie pokazy konkursowe, pozakonkursowe oraz imprezy towarzyszące oraz zapewnia dostęp do Biura Medialnego.
  2. Akredytacja jest imienna i nie można jej odstąpić osobom trzecim. Akredytowany dziennikarz przed wejsćiem na obiekt festiwalowy, może zostać poproszony przez obsługę festiwalu o okazanie dokumentu tożsamości.
  3. Zgłoszenie o Akredytację Dzienikarską należy wysłać do 17 sierpnia 2018 roku do godz. 23:59.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania Akredytacji bez podania przyczyny. 
  5. Akredytację Dziennikarską będzie można odebrać 22 sierpnia 2018 w Biurze Organizacyjnym (Nowosolski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 49). od godz. 12:00
  6. Akredytowani Dzienikarze proszeni są o przesłanie kopii swoich materiałów dotyczących 10. Solanin Film Festiwal 2018 na mail: biuro.organizacyjne@solanin-film.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

Dane dziennikarza

Dane redakcji