Facebook  Twitter  Google+  YouTube  Photo  Kontakt

23-27/08 Nowa Sól

AKREDYTACJE PRASOWE 

Akredytacje dziennikarskie 2021

Regulamin

  1. Akredytacja upoważnia do bezpłatnego wejścia na wszystkie pokazy konkursowe, pozakonkursowe oraz imprezy towarzyszące, oraz zapewnia dostęp do Biura Medialnego.
  2. Akredytacja jest imienna i nie można jej odstąpić osobom trzecim. Akredytowany dziennikarz przed wejściem na obiekt festiwalowy może zostać poproszony przez obsługę festiwalu o okazanie dokumentu tożsamości.
  3. Zgłoszenie o Akredytację Dziennikarską należy wysłać do 15 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania Akredytacji bez podania przyczyny. 
  5. Akredytację Dziennikarską będzie można odebrać 24 sierpnia 2022 w Biurze Organizacyjnym (Nowosolski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 49) od godz. 12:00
  6. Akredytowani Dziennikarze proszeni są o przesłanie kopii swoich materiałów dotyczących 14. Solanin Film Festiwal 2022 na mail: biuro.organizacyjne@solanin-film.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

Dane dziennikarza

Dane redakcji