Facebook  Twitter  Google+  YouTube  Photo  Kontakt

18-22/08 Nowa Sól

AKREDYTACJE PRASOWE 

Akredytacje dziennikarskie 2019

Regulamin

  1. Akredytacja upoważnia do bezpłatnego wejścia na wszystkie pokazy konkursowe, pozakonkursowe oraz imprezy towarzyszące oraz zapewnia dostęp do Biura Medialnego.
  2. Akredytacja jest imienna i nie można jej odstąpić osobom trzecim. Akredytowany dziennikarz przed wejsćiem na obiekt festiwalowy, może zostać poproszony przez obsługę festiwalu o okazanie dokumentu tożsamości.
  3. Zgłoszenie o Akredytację Dzienikarską należy wysłać do 16 sierpnia 2019 roku do godz. 23:59.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wydania Akredytacji bez podania przyczyny. 
  5. Akredytację Dziennikarską będzie można odebrać 21 sierpnia 2019 w Biurze Organizacyjnym (Nowosolski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 49). od godz. 12:00
  6. Akredytowani Dzienikarze proszeni są o przesłanie kopii swoich materiałów dotyczących 11. Solanin Film Festiwal 2019 na mail: biuro.organizacyjne@solanin-film.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

Dane dziennikarza

Dane redakcji